ابلاغ اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی برای حوزه کشاورزی لرستان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای حوزه کشاورزی این استان ابلاغ شده است.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم افزود: بر اساس ابلاغ اعتباری سهم استان لرستان از اعتبارات وزارت کشور حدود ۳.۹ دهم درصد است و این رقم به استان نیز ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: این میزان به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان بر اساس شاخص‌های مالی، تولید ناخالص، بین شهرستان‌ها توزیع تا در راستای شیوه نامه‌های ابلاغی در سامانه «سیتا» طی فرایند گردش کار تعیین شود و به دبیرخانه و بانک‌های عامل ارسال شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: طرح‌های بزرگ و زیربنایی در اولویت کاری قرار دارند، چرا که در روند ایجاد اشتغال پایدار و همچنین در بهبود اقتصاد استان اثرگذار هستند.

حسنی مقدم تصریح کرد: ما با محدودیت اعتبارات و منابع مواجه هستیم و این منابع محدود نباید در طرح‌های کم بازده هزینه شود، بلکه باید این اعتبارات را برای اجرای طرح‌های استراتژی که در روند اشتغال و تولید پایدار مطلوب و اثرگذار هستند هزینه کنیم.

وی ادامه داد: گلخانه‌ها، سردخانه، طرح‌های نیمه تمام در بخش‌های دام و طیور و سپس سایر طرح‌های متفرقه در اولویت‌های اعتباری استان قرار دارند.