آموزش‌های حضوری در نظام مالیاتی ضروری است

رییس مرکز عالی دادخواهی کشور گفت: ارایه آموزش‌های حضوری برای کارکنان نظام مالیاتی ضروری است چرا که خطا و عدم اجرای عدالت را کاهش می‌دهد.

به گزارش قاب خبر: حسین تاجمیر ریاحی اظهار کرد: نظام مالیاتی در دوران گذر از روش‌های سنتی به سمت روش‌های پیشرفته و نوین است.

وی افزود: این امر به پیشرفت کارها و انجام سریع‌تر امور کمک می‌کند اما دراین راستا سیستم آموزش و برگزاری کارگاه‌های اموزشی حضوری برای اعضا ضروری است.

تاجمیر ریاحی عنوان کرد: باید رویه واحدی در استان ها ایجاد شود و نیروهای جدیدی که وارد سازمان می شوند حتما آموزش حضوری ببینند و سپس کارهای ممیزی را انجام دهند.

وی با تاکید بر اینکه نظام مالیاتی یک نظام حرفه‌ای و مبتنی بر آموزش‌های تخصصی است عنوان کرد: هر رویه قضاییی که در دیوان عدالت اداری صادر می‌شود باید در دوره‌های آموزشی به کارکنان تعلیم داده شود.

وی ادامه داد: در دادرسی نیز باید آموزش‌های قوی داده شود و افراد قوی امر تدریس را برعهده بگیرند تا ماموران ما مسلح به انواع و اقسام دانش‌ها شوند و جلوی بسیاری از مشکلات گرفته و عدالت اجرا شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی لرستان نیز اظهار کرد: از ابتدای تفویض اختیار وزارت اقتصاد و دارایی به استان‌ها در خصوص ماده ۲۵۱ مکرر حدود هشت هزار و ۷۰۰ پرونده درخواست ثبت شده که هفت هزار و ۴۳۷ پرونده و شکواییه به مرکز عالی دادخواهی ارسال و خروجی آنها یکهزار و ۳۲۱ درخواست رد، یکهزار و ۶۷۰ پرونده تعدیل مالیاتی و ۵۸۰ پرونده نیز رفع تعارض مالیاتی شده است.

علی محمدی افزود: از ابتدای تفویض اختیار به استان‌ها تاکنون ۶۵۰ میلیارد ریال پرونده در استان تعیین تکلیف شده است.