آمادگی شرکت گاز برای گازرسانی پایدار در فصل سرما

جلسه آمادگی جهت تأمین سوخت مشترکین خانگی و صنعتی با توجه به ورود به فصل سرد سال با حضور مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان و مدیرشرکت پخش  فرآورده های نفتی منطقه لرستان برگزار شد.

به گزارش قاب خبر: مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: شرکت گاز لرستان برای ورود به فصل سرد سال  آمادگی کامل دارد.

کرم گودرزی افزود: این شرکت با بررسی نقاط حساس شبکه گازرسانی و تأسیسات، تمهیدات لازم را برای تأمین پایدار گاز در شهرها و روستاهای استان در فصل سرد اندیشیده است.
 
گودرزی ادامه داد : با توجه به بازسازی و مقام سازی که انجام گرفته و با بازدید و بررسی تأسیسات، ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز و خطوط شبکه و شیرهای گاز و برگزاری مانورهای منظم به منظور شناسایی نقاط ضعف که ازجمله اولویت‌های کاری واحدهای بهره‌برداری شرکت گاز لرستان است.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و استفاده از توان و ظرفیت شرکت، تأمین گاز پایدار، مستمر و ایمن برای مشترکان استان در فصل سرد انجام می شود .

گودرزی با اشاره به اینکه ۹۹٫۹ درصد خانوارهای شهری و ۹۳ درصد خانوارهای روستایی استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند، اظهار کرد : مدیریت مصرف، برنامه ریزی مناسب، تلاش مضاعف و استفاده از تجربه اندوخته شده در شرکت ، تامین پایدار انرژی  در استان در آستانه ورود به فصل سرما را امکان پذیر می کند.

بهرامی مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان گفت : پیش بینی های لازم در خصوص تامین سوخت دوم و ارائه راهکارهایی برای رفع محدودیت ها احتمالی صورت گرفته تا انرژی مورد نیاز استان به صورت پایدار و مطمئن تأمین گردد.