آمادگی شرکت مخابرات ایران برای توسعه فیبر نوری

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: این شرکت تابع سیاستهای مصوب وزارت ارتباطات برای توسعه فیبرنوری است، همانطور که سالیان متمادی در این زمینه کار کرده‌ایم، برای این توسعه نیز اعلام آمادگی کردیم.

به گزارش قاب خبر: سلطانی تصریح کرد: وقتی شما برنامه سالیانه می‌دهید، باید الزامات و امکانات بر اساس آن برنامه مهیا شود و اگر مهیا نشود، این برنامه محقق نمی‌شود.

وی ادامه داد: اما اگر طرحی و برنامه‌ای می‌دهید و جامع به آن برنامه نگاه می‌کنید، ینی همه چیز را پیش‌بینی کردید و در آن صورت می‌توان انتظار تحقق برنامه را داشت.

مدیرعامل شرکت مخابرات اظهار کرد: شرکت مخابرات یک شرکت بزرگ است و برای کار و اجرای پروژه‌های بزرگ هیچ دغدغه‌ای ندارد.

وی ادامه داد: ۳۱ استان وجود دارد و ما در مخابرات، منابع انسانی متخصص و باتجربه و سالها کار تخصصی در تکنولوژی‌های مختلف داریم و شرکت مخابرات هیچ محدودیتی در خصوص منابع انسانی و اجرا ندارد واگر الزامات آماده باشد، ما آماده هستیم.

سلطانی درباره عدم تحقق وعده پنج میلیون پورت فیبر نوری تا سال ۱۳۹۸، گفته بود: برای تحقق شبکه دسترسی در شبکه ملی اطلاعات، به ۵۰۰۰ میلیارد هزینه نیاز بود، برای تامین این هزینه، طرح چند راه وجود داشت، اصلاح تعرفه‌های مخابرات، کمک سهامداران و فروش بخشی از اموال شرکت و چون توافق بین وزارت و سهامداران، انجام نشد، این اتفاق رخ نداد و ما از سمت خودمان یک میلیون پورت را مهیا کردیم و تا پایان امسال ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار پورت دیگر اضافه خواهد شد.