آغاز عملیات اجرایی پروژه ملی فیبر نوری کوهدشت

مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: عملیات اجرایی پروژه ملی فیبر نوری کوهدشت آغاز شد.

به گزارش قاب خبر: نبی الله شمسی فر در مراسم آغاز عملیات اجرایی پروژه ملی فیبر نوری مسیر پل کشکان به کوهدشت، تصریح کرد: این پروژه به طول ۵۰ کیلومتر و با اعتبار ۶۵۰ میلیارد ریال انجام شد.

وی اظهار کرد: این پروژه با هدف ایجاد و توسعه زیر ساخت های ارتباطی و مخابراتی روستایی و پیاده سازی دولت الکترونیک در سطح استان، اجرا شده است.

شمسی فر ادامه داد: بهینه سازی تلفن تلفن همراه ، احداث سایتهای جدید تلفن همراه و ارتقاء تکنولوژی سایت ها در شهر و روستا ، توسعه تلفن ثابت ، توسعه شبکه کابل روستاها ، حاشیه شهر و نیز شهرک های جدید الاحداث و.‌‌… از اقدامات انجام شده و یا پروژه های در دست اقدام مخابرات منطقه در حوزه ارتباطات سیار و ثابت هستند.