آغاز سرشماری حیات وحش لرستان

معاون فنی حفاظت محیط زیست لرستان گفت: سرشماری حیات وحش استان به مدت یک ماه آغاز شد.

به گزارش قاب خبر: نبی الله قائد رحمتی افزود: در این سرشماری، میزان زاد و ولد، نسبت جنسیتی، پویایی جمعیت گونه ها و همچنین وضعیت زیستگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد.

وی ادامه داد: اولویت سرشماری با پستانداران شاخصی همچون قوچ، میش، کل و بز است و پس از بررسی آمار و اطلاعات در خصوص تعداد، ترکیب سنی و جنسی این گونه‌ها برنامه‌ریزی‌ لازم در راستای ارتقای وضعیت آنها صورت می گیرد.

معاون حفاظت محیط زیست لرستان تصریح کرد: پس از جمع بندی نهایی میزان حداقل گونه‌های مذکور و با توجه به اطلاعات بدست آمده در سرشماری سال های گذشته، تجزیه و تحلیل کارشناسی انجام می شود و اطلاعات بدست آمده از این تحلیل ها در مدیریت گونه ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.