آغاز توزیع هوشمند کالاهای اساسی تا درب منازل به زودی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در راستای دسترسی راحت و ارزان مردم به گروه‌های غذایی، توزیع هوشمند کالاهای اساسی تا درب منازل، به زودی در این استان آغاز می‌شود.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم تصریح کرد: دسترسی راحت و ارزان مردم به همه گروه‌های غذایی از وظایف وزارت جهاد کشاورزی است .

وی ادامه داد: توزیع هوشمند کالاهای اساسی درب منازل در برخی نقاط کشور شروع شده لذا در همین راستا بررسی چگونگی توزیع هوشمند کالاهای اساسی تا درب منازل در استان لرستان بزودی اجرایی خواهد شد.