آغاز بررسی صحت عملکرد نازل های CNG جایگاه های استان لرستان

مدیرکل استاندارد لرستان از آغاز آزمون دوره ای نازل های CNG جایگاه ها در لرستان در هفته جاری خبر داد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان گفت: این کار در راستای بررسی صحت عملکرد نازل های جایگاه های سوخت گاز طبیعی (CNG) در استان است.

وی با بیان اینکه بررسی صحت عملکرد نازل های سوخت از وظایف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران است، افزود: این مهم در راستای کنترل میزان فروشی و رعایت حقوق مصرف کنندگان، مالکان و یا بهره برداران جایگاه CNG انجام می گیرد.

مدیرکل استاندارد استان در پایان اظهار کرد: آزمون دوره‌ای نازل ‎ های سوخت CNG از موارد مهم در استانداردسازی جایگاه های مذکور بوده و تأیید صحت عملکرد نازل های جایگاه ها، اطمینان خاطر مصرف کنندگان گاز CNG را به دنبال دارد.