آزمون دوره ای یک هزار و ۴۵۰ ترازو در واحدهای صنفی

رئیس اداره اندازه شناسی اداره کل استاندارد لرستان گفت: از ابتدای سال جاری یک هزار و 450 ترازوی مورد استفاده در واحدهای صنفی استان مورد آزمون دوره ای قرار گرفت.

به گزارش قاب خبر: علیرضا شفایی افزود: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به منظور اطمینان از صحت کار این وسایل و رعایت میزان فروشی، در نه ماهه سال جاری با همکاری آزمایشگاه های همکار مورد تایید سازمان استاندارد، آزمون دوره ای یک هزار و ۴۵۰ ترازو و ۱۳۳ باسکول سنگین در استان انجام شد.

وی تصریح کرد: آزمون دوره ای ترازوها و وسایل سنجش سالی یک بار انجام می‎ شود و طبق قانون دارندگان وسایل سنجش مشمول مقررات استانداردهای اجباری باید از وسایل سنجش دارای برچسب آزمون اولیه و یا دوره‌ای، در داد و ستد و ارائه خدمات عمومی استفاده کنند.