آبی کردن ۳ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست سد ایوشان

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان گفت: سد ایوشان با هدف آبی کردن ۳ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست احداث شده است.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم تصریح کرد: یکی از راه‌های مدیریت مصرف آب اجرای سیستم نوین آبیاری است، رسالت ایجاد سد ایوشان آبی کردن ۳ هزار هکتار از اراضی دیم پایین‌دست است.

وی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نزدیک به ۵۰۰ هکتار از اراضی دیم این منطقه را در قالب اعتبارات ملی به اراضی آبی تبدیل کرد.

وی تصریح حسنی مقدم اظهار کرد: اعتبارات ملی و با همراهی و همیاری مردم این منطقه در دست اجرا بوده و حدود ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم این منطقه در مرحله تنظیم قرارداد با پیمانکار برای اجرا است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان گفت: تغییرات اقلیمی و در نتیجه بروز پدیده خشکسالی کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است بنابراین ضروری است کشاورزان نسبت به رعایت الگوی کشت متناسب با ظرفیت‌ها و شرایط منطقه اقدام کنند و در مصرف بهینه از منابع آب با متولیان بخش کشاورزی در زمینه کشت محصولات متناسب با ظرفیت‌های منطقه تعامل و مشارکت داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اظهار کرد: ظرفیت کلی مخزن سد ایوشان ۵۱ میلیون مترمکعب است.

داریوش حسن نژاد ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ میلیون مترمکعب آب پشت سد ایوشان ذخیره شده است که نسبت به بازه زمانی مشابه در سال گذشته چیزی حدود ۸۹ درصد کاهش ذخیره آب دارد.