۶۰ درصد اراضی لرستان تحت پوشش طرح جهش تولید

رئیس سازمان جهادکشاورزی لرستان گفت: در سال زراعی جدید ۲۳۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان لرستان در طرح جهش تولید در دیمزارها به صورت حفاظتی کشت می‌شود.

به گزارش قاب خبر: اسفندیار حسنی مقدم ادامه داد: تاکنون ۱۴۰ هزار هکتار معادل ۶۰ درصد از اراضی کشاورزی استان در یک هزار روستا، در طرح جهش تولید در دیمزارها به‌ صورت حفاظتی کشت شده است.

وی عنوان کرد: سطح زیر کشت کشاورزی حفاظتی دنیا حدود ۱۱ درصد است و این در حالی است که در لرستان تاکنون ۱۸ درصد اراضی به صورت کشاورزی حفاظتی کشت شده است. و در صورت محقق شدن کل تعهدات جهش تولید در دیمزارها یعنی کشت ۲۳۵ هزار هکتار به میانگین ۳۱ درصد کشاورزی حفاظتی خواهیم رسید که این مقدار سه برابر میانگین جهانی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از صحبت هایش به بیمه اراضی اشاره و تصریح کرد: ۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار از این اراضی بیمه شده است و ضروری است کشاورزان نسبت به بیمه اراضی کشت شده اقدام کنند.