۲۲ درصد لرستانیها واکسن نزده‌اند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: ۲۲ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال لرستان هیچ واکسنی دریافت نکرده‌اند.

به گزارش قاب خبر: محمدرضا نیکبخت افزود: با تزریق یک میلیون و ۸۹۱ هزار دُز واکسن کرونا در استان، یک میلیون و ۱۴۰ نفر دز اول و ۷۷۰ هزار نفر دز دوم را دریافت کرده‌اند.

وی تصریح کرد: با احتساب این تعداد واکسیناسیون تاکنون ۷۸ درصد شهروندان واجد شرایط یک دُز و ۵۳ درصد هر دو دُز واکسن کرونا را تزریق کردند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان ادامه داد: برای رسیدن به ایمنی جمعی و قطع زنجیره انتقال باید ۸۰ درصد افراد جامعه واکسینه شوند.