کشتارگاه‌های دام لرستان در روزهای تاسوعا و عاشورا فعال است

مدیرکل دامپزشکی لرستان گفت: کشتارگاه‌های دام استان در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی به منظور انجام نذورات مردم فعال است و نظارت‌های شرعی و بهداشتی نیز بر فعالیت آنها انجام خواهد شد.

به گزارش قاب خبر: مصطفی زبردست با تاکید بر خودداری از ذبح دام خارج از چرخه نظارت بهداشتی دامپزشکی در معابر عمومی، خیابان‌ و منازل افزود: کشتار دام خارج از کشتارگاه سبب رهاسازی خون و پسماند کشتار و تجمع حشرات در معابر خواهد شد که احتمال شیوع و اشاعه بیماری‌های قابل انتقال را در پی خواهد داشت.

وی گفت: با توجه به اینکه در فصل گرم سال قرار داریم و احتمال شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و دام وجود دارد از تمام مردم درخواست می شود دام ها و نذورات قربانی خود را در کشتارگاه های دام تحت نظارت ناظرین شرعی و بهداشتی کشتار نمایند.

وی با اشاره به فعالیت پنج کشتارگاه دام در لرستان ادامه داد: به همین منظور هماهنگی های لازم صورت گرفته است تا ذبح نذورات مردمی در ایام تاسوعا و عاشورا به صورت اصولی از طریق کشتارگاه‌های دام استان صورت گیرد.