کسب رتبه برتر شرکت گاز لرستان در ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه شرکت ملی

مدیر عامل شرکت گاز لرستان گفت: این شرکت رتبه عالی در ۴ محور از ۷ محور ارزیابی عملکرد شرکت های تابعه شرکت ملی گاز ایران را به خود اختصاص داد.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی افزود: این ارزیابی در هفت محور شامل ۶ محور عمومی و یک محور اختصاصی صورت پذیرفت که شرکت گاز استان لرستان موفق به کسب رتبه عالی در محورهای توسعه دولت الکترونیک، شفافیت و مدیریت مالی، ایمنی، بهداشت، محیط زیست و سلامت اداری و حقوق شهروندی شده است.

وی ادامه داد: همچنین در محورهای مدیریت سرمایه انسانی، استقرار نظام های مدیریتی و شاخص های اختصاصی موفق به کسب رتبه خوب شد.

گودرزی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند، برگزاری دوره های آموزشی و مستندسازی فعالیت‌های انجام شده، عوامل موفقیت این شرکت در کسب رتبه‌ برتر شرکت گاز استان لرستان در ارزیابی عملکرد شرکت‌های تابعه شرکت ملی گاز ایران است .