کاهش ۶۰ سانتی متری ذخایر آب زیر زمینی در یک ماه

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: ذخایر آب زیر زمینی نسبت به ماه گذشته حدود ۶۰ سانتی متر کاهش یافته است.

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد بیان کرد: منابع آب سطحی نسبت به سال گذشته، حدود ۸۰ درصد و در مقایسه با دوره آماری ۸۱ درصد کاهش داشته و حتی بسیاری از رودخانه های استان از جمله مسیر هایی از رودخانه کشکان و سیلاخور کاملا خشک شوند و منابع آب زیر زمینی هم بطور متوسط نسبت به سال گذشته حدود ۲ متر، معادل حجمی ۱۴۰ میلیون متر مکعب کاهش داشته باشند.

وی ادامه داد: پیش بینی منابع آب وابسته به پیش بینی هواشناسی است برهمین اساس قطعا تا زمانیکه تغذیه وجود نداشته و برداشت‌ها ادامه داشته باشد، روند ذخایر منابع آبی هم کاهشی بوده و این نگرانی وجود دارد که تا پایان سال آبی( زراعی) با کمبود آب مواجه باشیم.

وی گفت: در حال حاضر ۲۲درصد مخازن سدهای لرستان پر است، حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۴۵.۹۸میلیون متر مکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اظهار کرد:   با توجه به کاهش بارندگی ها و کاهش ذخایر منابع آبی در سال جاری، رعایت الگوی کشت و میزان برداشت از منابع آبی و مصرف بهینه آب ضروری می باشد و لازم است کشاورزان از کاشت گیاهان پر آب بر جلوگیری کرده و زمین های خود را به حالت آیش نگذاشته و اقدام به کشت پاییزه نمایند.