کاهش ۱۹ درصدی حوادث ناشی از کار در لرستان

سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت : با توجه به نظارت های مستمر و بازرسی از واحدهای اقتصادی استان ، کاهش حوادث ناشی از کار در 5 ماهه نخست سال جاری 19 درصد کاهش یافت .

به گزارش قاب خبر:  سید فرهاد ناصری نیا عنوان کرد: مهمترین وظیفه وزارت کار صیانت از نیروی کارگری به ویژه در بحث ایمنی و بهداشت کار می باشد.

وی اظهار کرد : امروزه پیشگیری از حوادث ناشی از کار هدف نهایی در بازرسی ها از بنگاه های اقتصادی به شمار می­‌رود که می­‌تواند در کاهش هزینه‌ های اضافی ناشی از حوادث موثر باشد و از سویی دیگر به دلیل منافع بلند مدت اقتصادی و اجتماعی از جمله حفظ نیروی کار، قدرت تولید و کیفیت، باعث ایجاد انگیزه در کارفرمایان و ایجاد امنیت شغلی می­‌شود.

وی به افزایش بازرسی ها از نقاط و واحدهای پرخطر در استان اشاره کرد و افزود : طی ۵ ماهه نخست سال جاری بازرسان کار این اداره کل یک هزار و ۶۶۶ مورد بازرسی از واحدهای اقتصادی پر خطر انجام دادن که این بازرسی های تخصصی منجر به کاهش ۱۹ درصدی حوادث کارگری نسبت به مدت مشابه در سال قبل داشته است .

سرپرست اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان واحدهای تولیدی وکارگری را امروز از حساس‌ترین فضاهای جامعه عنوان کرد و گفت : بازرسان کار در این برهه اقتصادی باید با ورود به موقع در در بنگاههای اقتصادی استان مسائل حقوق و دستمزد و ایمنی کار و حفاظت فنی، مانع بروز مشکلات برای این قشر زحمتکش شوند .

ناصری نیا با تاکید بر اهمیت بازرسی کار و جایگاه ویژه بازرسان کار در تحقق آرمانها و اهداف وزارت متبوع عنوان کرد: با برنامه ریزی های انجام شده توسط بازرسان کار در آگاهی نیروی انسانی نسبت به عوامل تهدید کننده در کار و شناسایی مکانهای نا ایمن در کارگاهها ، طی ۵ ماهه نخست امسال سه هزار و ۴۶۰ مورد بازرسی موردی و ادواری برنامه ریزی شده از واحدهای اقتصادی سطح لرستان انجام دادند .

وی بیان کرد : بازرسان کار علاوه بر نظارت های روتین که از طریق بازرسی از کارگاه ها صورت می گیرد موارد، نظارت غیر مستقیم بر واحد از طریق استقرار مسئول ایمنی در کارگاهها، توجه به نظارت بر تشکیل و فعالیت کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار، نظارت بر عمکرد ایمنی پیمانکاران از طریق صدور صلاحیت ایمنی پیمانکاری، توجه و نظارت بر آموزش ایمنی کارگران و کارفرمایان از طریق مراجع ذی صلاح، نظارت بر رعایت استانداردهای تجهیزات و ماشین‌آلات و اخذ تأییدیه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح را برای کاهش حوادث ناشی از کار انجام می دهند.

سرپرست اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت : در این راستا در ۵ ماهه امسال ۷۹ جلسه کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای اقتصادی سطح استان برگزار شده و الزمات رعایت موارد ایمنی و حفاظت بهداشت کار تاکید شده است .

ناصری نیا با تاکید بر نقش مؤثر برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی ایمنی و بهداشت کار در کاهش حوادث ناشی از کار، تصریح کرد: در سال گذشته، ۶ هزار و ۹۱۲ نفر ساعت برنامه آموزشی برای کارفرمایان و کارگران واحدهای اقتصادی استان برگزار شده ‌است.