کاهش۵.۷ میلیون مترمکعب حجم آب‌های زیرزمینی لرستان

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد افزود: همچنین دبی چشمه های انتخابی استان در شهریورماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته حدود ۳۹ درصد افزایش اما نسبت به بلندمدت حدود ۵۲ درصد کاهش داشته است. وی تصریح کرد: دبی چشمه های انتخابی لرستان درحوضه کرخه طی شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته حدود ۵۱ […]

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد افزود: همچنین دبی چشمه های انتخابی استان در شهریورماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته حدود ۳۹ درصد افزایش اما نسبت به بلندمدت حدود ۵۲ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: دبی چشمه های انتخابی لرستان درحوضه کرخه طی شهریور ماه ۱۴۰۲ نسبت به سال گذشته حدود ۵۱ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت حدود ۷۱ درصد کاهش داشته است همچنین دبی چشمه های انتخابی حوضه کارون بزرگ در استان طی این مدت حدود ۱۳ درصد افزایش و نسبت به بلندمدت حدود ۹ درصد کاهش نشان می دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان تاکید کرد: با توجه به اینکه بارش های سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در سطح محدوده های مطالعاتی استان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است این امر باعث شد که از زمان شروع بارندگی ها تا اواسط فصل بهار از چاه های بهره برداری کمتر استفاده و فشار کمتری به آب های زیرزمینی وارد شود.

حسن نژاد با بیان اینکه این امر باعث بالارفتن سطح آب شده است ادامه داد: در سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ به دلیل کاهش سطح زیر کشت گیاهان با نیاز آبی بالا و جلوگیری از افزایش برداشت بیش از حد مجاز با استفاده از نصب کنتور هوشمند، حجم آب زیرزمینی حوضه کرخه نسبت به سال آبی گذشته حدود ۱۴.۵ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

وی با اشاره به کاهش ۲۰ میلیون مترمکعبی حجم آب های زیرزمینی لرستان در حوضه کارون بزرگ گفت: کمترین حجم بارندگی ها طی سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در محدوده ازنا – الیگودرز اتفاق افتاده است وبیشترین تغییرات افت، در شهریورامسال نسبت به شهریور گذشته ( در حوضه آبریز کارون بزرگ) در دشت ازنا- الیگودرز با حدود ۱.۳ متر افتِ سطح آب و کسری مخزن حدود ۲۵.۳ میلیون مترمکعب ثبت شد.