پیشگیری بهترین و کم هزینه ترین راه مبارزه با اعتیاد

مدیرکل بهزیستی استان لرستان گفت: پیشگیری بهترین و کم هزینه ترین راه مبارزه با اعتیاد است.

به گزارش قاب خبر: کرم یاری افزود: اعتیاد به مواد مخدر مانند هر بیماری دیگری قابل درمان است، اما هزینه آن بسیار بالاست.

وی تصریح کرد: از این رو بهتر است در این رابطه بیشتر به پیشگیری توجه شود که بهترین و کم هزینه ترین راه مبارزه با این آسیب اجتماعی است.