پیشرفت ۸۸ درصدی سد کمندان/نیاز ۴۰۰ میلیارد تومانی برای تکمیل

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: سد کمندان ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای تکمیل به ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد بیان کرد: عملیات اجرایی سد کمندان از سال ۸۳ با اعتبار ۲۹۴.۶میلیارد ریال و ظرفیت ۲۸ میلیون متر مکعب آب بر روی رودخانه کمندان ازنا واقع در حوضه آبریز دز احداث شده و تا کنون ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار مصوب سد کمندان ازنا برای سال ۱۴۰۰، ۵۰ میلیارد تومان است، افزود: برای تکمیل سد مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است .

حسن نژاد تصریح کرد: تامین آب دو شهر ازنا و الیگودرز و ۴۲۰۰هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد، جلوگیری از خسارت سیلاب و ایجاد ۲۱۰۰ اشتغال پایدار برای ساکنان منطقه از اهداف احداث این پروژه می باشد .