پیاده سازی سیستم مداف در شرکت برق لرستان

مدیر عامل شرکت توزیع برق لرستان گفت: سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی "مداف" در شرکت توزیع برق استان پیاده سازی شده است.

به گزارش قاب خبر: فریدون خودنیا افزود: سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی یک سیستم مدیریت منابع در سطح کلاس جهانی است که بر پایه دانش و مکانیزاسیون فرآیندهای مختلف را بررسی و ارتقاء داده و از استمرار آن اطمینان حاصل می گردد.

وی عنوان کرد: به طور کلی بنگاه های اقتصادی به دو گروه “محصول محور” و “دارایی محور” تقسیم می شوند که شرکتهای دارایی محور (مانند شرکت های توزیع برق) جهت فروش محصول (انرژی برق) و حفظ کیفیت توان و خدمات مطلوب به مشتریان خود (مشترکین برق) ، متکی به دارایی های خود است.

وی ادامه داد: دارایی های شرکت شامل موارد بسیاری می باشد که هر کدام در نوع خود بسیار ارزشمند است.

خودنیا اظهار کرد: مهمترین دارایی شرکت توزیع از دید ارزش ریالی و فنی، شبکه توزیع برق و تجهیزات آن است که در کل سطح استان پراکنده می باشد که حفظ و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مطلوب و افزایش عمر این تجهیزات باعث جلوگیری از اتلاف منابع مالی و صرفه جویی ریالی در منابع شرکت می گردد و ماحصل آن خدمات مستمر و فروش انرژی بدون خاموشی به مشترکین و افزایش رضایت مشتریان و نیز افزایش در آمد و بهره وری اقتصادی و فنی در شرکت است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان افزود: این سیستم توسط شرکتهای دانش بنیان ایرانی بومی سازی شده و در شرکتهای نفت – گاز – پتروشیمی – نیرگاهها – تعدادی از شرکتهای توزیع برق پیاده سازی و نتایج مطلوب حاصل شده و در میان شرکتهای توزیع برق ، استان لرستان یکی از شرکتهای پیشرو توسط توانیر انتخاب شده است .

خودنیا با بیان این که در این راه هیچ نقطه پایانی وجود ندارد و حرکت به سمت تعالی به صورت پویا و مستمر می بایست انجام شود، ابراز داشت: انجام این مهم نیازمند وجود زیر ساختهایی می باشد که شناسایی و ثبت مشخصات کلیه تجهیزات شبکه در سامانه GIS و بازدید کامل تجهیزات به صورت دوبار در سال به صورتی که با تحلیل ریشه ای عیوب(RCA) به قابلیت اطمینان مطلوب شبکه(RCM) برسیم- و وجود نرم افزارهای جامع “مدیریت داراییهای فیزیکی” EAM & CMMS جهت مدیریت کار و تغییر کلیه فعالیتها و فرآیندها از حالت سنتی (و با استفاده نرم افزارهای جزیره ای مختلف) به سیستمی و نرم افزار یکپارچه الزامی می باشد.

مدیرعامل برق لرستان افزود: همچنین فرهنگ سازی و آموزش کامل به کلیه پرسنل در تمام سطوح جهت همکاری و همدلی در اجرای مدیریت داراییهای فیزیکی ضروری است که در این راستا با کمک یکی از بهترین شرکتهای مشاور “مداف” جهت ارزیابی وضعیت موجود شرکت و پیشنهاد پروژه های ضروری برای اجرا و نیز آموزش و فرهنگ سازی و تدوین استراتژی و نقشه راه آینده در حال همکاری هستیم.

وی گفت: یکی از زیر ساختها و الزامات کار اجرای پروژه ۵S است که در سالهای گذشته انجام شده و هم اکنون توسط تیم مالی و پشتیبانی در توزیع ۲ خرم آباد به عنوان پایلوت در حال اجرا می باشد و همچنین عملیات شاخه زنی درختان و پاکسازی و نظافت محوطه و منظم سازی پارکینگ انجام شد.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ و مجری طرح مدیریت دارایی های فیزیکی (مداف) شرکت ، به اقدامات انجام شده شرکت اشاره و گفت: مسیر طی شده پیاده سازی نظامنامه مدیریت دارایی های فیزیکی در سال ۹۱ و با تهیه و استقرار سیستم GIS اسمال ورد و برداشت اطلاعات شبکه و ثبت در نرم افزار آغاز شد و سپس در سال های بعد با نصب سیستم کنترل پروژه جامع مالی و انبار سیستم جامع مالی و انبار (سال ۹۳)، تهیه و استقرار سیستم تعمیرات و نگهداریpm شرکت تذرو(سال۹۶) و تهیه و استقرار سیستم pmتعمیرات و نگهداریGisBase شرکت اد صاب (سال۹۹) ادامه پیدا کرد.

حسینی مهر تصریح کرد: بعد از ابلاغ نظامنامه «مداف» از نیمه دوم ۱۳۹۹ و اهمیت موضوع اقدامات گسترده و خوبی در این زمینه انجام گرفت که ازجمله مهمترین آنها می توان به آموزش پرسنل مربوطه به میزان ۴۰ نفر ساعت، برگزاری جلسات توجیهی برای مدیران ارشد و میانی، عقد قرارداد با شرکت های مورد تایید توانیر جهت انجام آموزش-ارزیابی و تهیه نقشه راه، تشکیل کارگروه عالی “مداف” در سطح مدیرعامل و هیات مدیره و معاونین (تیم استراتژی و رهبری) و برگزاری منظم جلسات، تشکیل تیم های تخصصی عملیاتی نگهداشت شبکه-منابع انسانی- پشتیبانیIT -پشتیبانی و تدارکات – و ابلاغ به اعضاء، شروع اجرای پروژه ۵S در توزیع ۲ خرم آباد توسط تیم عملیاتی مالی و پشتیبانی و شاخه زنی و پاکسازی و نظافت ساختمان و محوطه و مرتب سازی پارکینگ و تشکیل جلسه حضوری با شرکت پرو وایدر ادصاب و بحث و تبادل نظر در خصوص نحوه ویرایش و بروز رسانی نرم افزارهای جزیره ای موجود و نیز لینک یا ادغام آنها و تبدیل به EAM & CMMS اشاره نمود.

مهندس حسینی مهر در پایان گفت: بر اساس گامهای ابلاغی استقرار سیستم مداف توسط توانیر، مقرر شد این سیستم تا پایان شهریور ۱۴۰۲ به طور کامل در شرکت و مدیریت های توزیع برق تابعه استقرار یابد که خوشبختانه وضعیت شرکت نسبت به برنامه ابلاغی بسیار مطلوب است و طرح با قوت در حال پیگیری و اجرا می باشد.