پلمپ یک واحد آلاینده در شهرستان الیگودرز

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان الیگودرز از پلمپ یک واحد کشتارگاه طیور این شهرستان به دلیل آلایندگی زیست محیطی خبر داد.

به گزارش قاب خبر: حمید جدیدی گفت: با توجه به نتایج آنالیز نمونه های اخذ شده از پساب خروجی کشتارگاه طیور این شهرستان مبنی بر آلاینده بودن این واحد خدماتی اخطارهای زیست محیطی جهت رفع آلایندگی برای این واحد تولیدی صادر شد.

وی ادامه داد: با توجه به شکایات مردمی و چندین بار تذکر کتبی به این واحد تولیدی مبنی بر رفع آلایندگی، متأسفانه اقدام مناسبی در این خصوص صورت نگرفت.

جدیدی تصریح کرد: اداره حفاظت محیط زیست الیگودرز در راستای انجام وظایف قانونی و بر اساس مواد ۹،۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و با اخذ دستور از دادستان شهرستان نسبت به پلمپ این واحد خدماتی تا رفع کامل آلودگی اقدام نمود.