پلمب ۵۲ آسانسور غیراستاندارد

مدیرکل استاندارد لرستان گفت: 52 آسانسور غیراستاندارد پلمب شده است.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان تصریح کرد: با توجه به اهمیت ایمنی و ارتقای کیفیت عملکرد آسانسورها، از ابتدای امسال تاکنون ۵۲ آسانسور غیراستاندارد در مراکز دولتی، تجاری، پزشکی و مسکن مهر استان پلمپ شده است.

وی همچنین از صدور ۵۷۰ تاییدیه ایمنی آسانسور در نه ماهه سال جاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری ۶۷۹ مورد درخواست بازرسی آسانسور در سامانه مدیریت بازرسی آسانسور ثبت شده است.

وی تصریح کرد: بازرسی از آسانسورهای دستگاه های اجرایی، مجتمع های مسکونی و تجاری، توسط شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده از سوی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران انجام می گیرد.

قنبریان اظهار کرد: در صورت تایید ایمنی آسانسور توسط شرکت بازرسی، اداره کل استاندارد استان گواهینامه تأییدیه ایمنی و عملکرد آسانسور را صادر می کند.