پلمب ۲ مرکز غیر مجاز پزشکی و زیبایی

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: دو مرکز غیر مجاز مداخله گر در امور پزشکی در شهرستان خرم آباد پلمب شد

به گزارش قاب خبر: صالح آزادبخت افزود: دو مرکز غیرمجاز و مداخله گر در امور پزشکی و زیبایی به علت انجام اقدامات درمانی و دخالت در امور پزشکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در شهرستان خرم آباد توسط بازرسان معاونت درمان پلمب و پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.