پلمب دو مرکز غیر مجاز زیبایی و لاغری در خرم آباد

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: دو مرکز غیرمجاز زیبایی و لاغری در خرم آباد پلمب شد

به گزارش اختصاصی قاب خبر: دکتر آزادبخت افزود: این دو مرکز غیر مجاز زیبایی و لاغری به علت انجام اقدامات درمانی و دخالت در امور پزشکی توسط اشخاص فاقد صلاحیت حرفه ای در شهرستان خرم آباد توسط بازرسان معاونت درمان پلمب و پرونده آنها جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.