پرداخت ۲۵ میلیارد تومان غرامت خشکسالی به کشاورزان

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی لرستان گفت: تاکنون ۲۵ میلیارد تومان غرامت بیمه ای به کشاورزان خسارت دیده از خشکسالی در این استان پرداخت شده است.

به گزارش قاب خبر: فتح الله رفیعی تصریح کرد: این میزان مبلغ به چهار هزار و ۸۰۰ کشاورز خسارت دیده  لرستانی پرداخت شده است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی لرستان عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده از محل اعتبارات بانک کشاورزی ۴۰۰ میلیارد تومان بابت بیمه به صندوق واریز خواهد شد که تعدادی از غرامت‌ها به بهره برداران خسارت دیده پرداخت می شود.

وی ادامه داد: ۷۰ هزار نفر از بهره برداران لرستانی اقدام به خرید بیمه نامه کشاورزی کرده اند که ۳۵ هزار نفر در بخش زراعت و باغبانی بوده است.

وی افزود: بیش از ۶۶ میلیارد تومان پرونده‌های غرامت جهت واریز به ستاد صندوق بیمه کشاورزی کشور ارسال شده است.