واکسیناسیون گروه‌های هدف لرستان علیه ویروس کرونا تا ۱۵ مهر ماه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: اگر روند ورود واکسن به همین شکل باشد، گروه‌های هدف استان علیه ویروس کرونا تا ۱۵ مهر ماه واکسینه خواهند شد.

به گزارش قاب خبر: محمدرضا نیکبخت تصریح کرد: تا کنون نزدیک به ۹۰۰ هزار نفر را در استان علیه ویروس کرونا واکسینه شده اند.

وی ادامه داد: اگر روند ورود واکسن به همین شکل باشد ما تا ۱۵ مهر ماه گروههای هدف استان را تقریباً واکسینه خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان اظهار کرد: در این راستا از امروز افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با مراجعه با مراکز واکسیناسیون، واکسن کرونا را تزریق کنند.