هدیه روز خبرنگار پرداخت می شود

با پیگیری های استاندار لرستان هدیه روز خبرنگار بزودی پرداخت می شود.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار تصریح کرد: موضوع تأمین اعتبار هدیه روز خبرنگاران صورت گرفته و پس از طی مراحل اداری به این عزیزان پرداخت می گردد .

استاندار لرستان اظهار کرد: خبرنگاران از اقشار زحمتکش جامعه هستند که در جایگاه خود نقش بسزایی در توسعه و آبادانی استان ایفا می کنند .

وی ادامه داد: با توجه به گذشت مدتی از ۱۷ مرداد ماه که به نام روز خبرنگار مزین شده، بر خود دانستم ضمن تقدیر از اصحاب محترم رسانه، پیگیر پرداخت مطالبه این عزیزان نیز باشم .

استاندار لرستان ضمن ابراز امیدواری به پرداخت هدیه در نظر گرفته شده به خبرنگاران طی روزهای آتی، افزود: از اصحاب محترم رسانه استان می خواهیم همچون گذشته با همکاری و همیاری خود استانداری لرستان را در پیگیری و رسیدگی به مطالبات مردم شریف استان همراهی کنند .