نوسازی و‌ بازسازی بیش از ۱۶ هزار واحد مسکونی در لرستان

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان گفت: ۱۶ هزار و ۵۵۴ واحد مسکونی واقع در ۲ هزار و ۵۱ هکتار بافت فرسوده استان در قالب طرح نهضت ملی، نوسازی و بازسازی می شود.

بهزاد شاکرمی افزود: نوسازی واحدهای مستقر در بافت فرسوده راحت ترین و به صرفه ترین نوع مدل احداث خانه است، چراکه دولت مشوق های خوبی برای این بخش در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه در کل کشور مسکن یک کالای سرمایه ای است و مردم خواهان سود در این حوزه هستند ، ادامه داد: برای نوسازی واحدهای بافت فرسوده، هزینه های صدور پروانه ساخت و خدمات نظام مهندسی تا ۵۰ درصد تخفیف دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در خصوص مشوق های شهرسازی یادآور شد: بر اساس طرح تفضیلی، باید ۶۰ درصد زمین مورد نظر احداث شود، در حالیکه شهرداری ها برای نوسازی واحدهای بافت فرسوده تا ۸۰ و در قطعات ریز تا ۱۰۰ درصد مجوز و اجازه ساخت می دهند.

شاکرمی افزود: همچنین در خصوص مجوزهای پهنه تراکمی بسته به نوع بافت، اجازه احداث یک یا ۲ طبقه بیشتر بدون کمیسیون ماده پنج و ماده ۱۰۰ برای واحدهای مستقر در بافت فرسوده صادر می شود.

وی با اشاره به اینکه باید به ازای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ تامین شود، تصریح کرد: اما در نوسازی بافت های فرسوده، نبود یک تا ۲ پارکینگ بخشوده می شود، همچنین اجازه احداث واحدهای تجاری محلی در چارچوب های خاص و بدون پرداخت هزینه داده خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان در خصوص بسته های مالی نوسازی بافت های فرسوده نیز گفت: پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال تسهیلات بدون قرمز شدن فرم “ج” پرداخت می شود، همچنین پرداخت سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال تسهیلات نرخ دار به همراه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال وام صفر درصد با ۲ سال تنفس نیز از دیگر بسته های مالی برای بافت های فرسوده است.

شاکرمی ادامه داد: از مجموع ۲ هزار و ۵۱ هکتار بافت فرسوده در لرستان، ۹۰۰ هکتار سکونتگاه غیر رسمی، ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده و ۳۵۰ هکتار تاریخی با ضوابط خاص است و با هماهنگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مانعی برای تسهیلات ندارد.

وی افزود: استقبال مردم استان جهت نوسازی وحدهای بافت فرسوده کم است در حالیکه فرصت ۲ ساله ای برای پایان دولت سیزدهم باقی مانده و مشخص نیست این مشوق ها و شرایط در سال های بعد نیز تکرار شود.