نصب ۱۶۰دستگاه کنتور هوشمند در سال گذشته

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان از نصب 160دستگاه اندازه گیری هوشمند بر روی چاه های کشاورزی و صنعتی خبر داد

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد بیان کرد: در راستای اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی ، ازمجموع ۱۶۰دستگاه کنتور حجمی هوشمند،تعداد ۱۱۹ دستگاه  بر روی چاه های کشاورزی دارای پروانه بهره برداری نصب شد.

وی ادامه داد: همچنین ۴۱ حلقه چاه صنعتی مجاز به دستگاه کنتور حجمی هوشمند تجهیز شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود : به منظور جلوگیری از برداشت های غیر مجاز از حفر ۴۱ حلقه چاه غیر مجاز جلوگیری بعمل آمدو ۱۲حلقه چاه غیر مجاز نیز پلمب شد.

حسن نژاد تصریح کرد : حجم آب صرفه جویی شده ناشی از انسداد چاه های غیر مجاز در سال ۱۴۰۲، ۱۱٫۷۲میلیون متر مکعب بوده است که امیدواریم با پر کردن چاه های غیرمجاز بیشتر در سال ۱۴۰۳این رقم افزایش یابد.