نصب شیر فشارشکن بر روی شبکه آب در خرم آباد

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب لرستان گفت:یک دستگاه شیر فشار شکن ۴۰۰ میلیمتر بر روی شبکه آب در خرم آباد نصب شد.

به گزارش قاب خبر: حمید رضا کرم وند تصریح کرد: با هدف متعادل سازی فشار شبکه ،کاهش تعداد حوادث و اتفاقات متاثر از نوسانات و ازدیاد فشار شبکه و مدیریت تامین و توزیع آب مناطق تحت پوشش، یک دستگاه فشار شکن جدید نصب و راه اندازی شد.

وی ادامه داد: این اقدامدر ادامه برنامه های هوشمند سازی شبکه توزیع آب در سطح شهر خرم آباد انجام شده است.

کرم وند بیان کرد: راه اندازی شیر فشار شکن هوشمند مذکور نقش موثری در کاهش هدر رفت آب در شبکه توزیع منطقه و مدیریت ذخیره سازی آب در مخازن بالادست خواهد داشت.