نصب دستگاه کروماتوگرافی در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان

رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان گفت: دستگاه پیشرفته آزمایشگاهی با نام دستگاه کروماتوگرافی (دستگاه GC_MS) برای آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، خریداری و نصب شد.

به گزارش قاب خبر: حسین حاتمی افزود: این دستگاه آزمایشگاهی در زمینه‌های مختلف علمی همچون شیمی، پزشکی، داروسازی، نانوشیمی و … کاربرد دارد.

وی ادامه داد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان با اقدامات انجام شده توانسته است به عنوان یکی از برترین آزمایشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مطرح شود.

حاتمی اظهار کرد: آزمایشگاه مرکزی دانشگاه لرستان، رتبه دوم در بین دانشگاه‌های زیرمجموعه‌ی وزارت علوم را از نظر شبکه آزمایشگاهی راهبردی و رتبه نخست در بین آزمایشگاه‌های عضو انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران را در سال ۹۹ کسب کرده است.