نبود مخازن، بارشها را به آب داد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان گفت: بارشهای اخیر علیرغم پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر افزایش سطح و دبی رودخانه های اصلی، تاثیر زیادی بر آن ها نداشت.

به گزارش قاب خبر: داریوش حسن نژاد تصریح کرد: حجم زیادی از بارشهای اخیر به علت عدم وجود مخازن به صورت رواناب از دسترس خارج شد.

وی ادامه داد: با توجه به وابستگی رواناب حاصل از بارش به شرایط رطوبتی خاک و نوع بارش از نظر شدت-مدت و پراکندگی، پیش بینی رواناب با عدم قطعیت های فراوانی رو به رو است.

حسن نژاد اظهار کرد: پیش بینی می شد دبی حداکثر لحظه ای رودخانه کشکان در محل پلدختر به بیش از ۲ هزار متر مکعب برسد اما این عدد به حدود ۱۳۰ متر مکعب در ثانیه رسید و دبی سایر رودخانه ها هم تغییرات قابل توجهی نداشتند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان افزود:حجم رواناب عبوری حاصل از بارش ۲۶ تا ۳۰ ام آذر ماه در ایستگاه هیدرومتری کشکان پلدختر حدود ۵۰ میلیون متر مکعب برآورد شد. بیشترین بارش این سامانه در بخش های جنوبی و خروجی استان رخ داد و تاثیری بر رودخانه های داخل استان نداشت و از استان خارج شد.

حسن نژاد تصریح کرد: همچنین در مسیر رودخانه های اصلی سدی احداث نشده است، لذا رواناب حاصل از بارش ها به علت شرایط توپوگرافی استان به سرعت از دسترس خارج می شود و نمی توان از آن برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی استفاده نمود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان عنوان کرد: خوشبختانه این بارش ها موجب جوشش چشمه ها و تغذیه آب زیرزمینی شد و چشمه های فصلی مانند سراب کیو جریان پیدا کردند.