ناکارآمدی و ضعف صرف اعتبارات قطره چکانی برای کتابخانه های استان

استاندار لرستان گفت: با صرف اعتبارات قطره چکانی هیچ یک از کتابخانه های در دست اقدام در سطح استان افتتاح نخواهند شد و این ناکارآمدی و ضعف است .

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار در جلسه انجمن کتابخانه های استان، اظهار کرد: اگر بخواهیم پارادایمی را برای پیشرفت جوامع در نظر بگیریم یکی از مولفه های اساسی کتاب و مطالعه است که در حال حاضر با توجه به گزارش‌های ارائه شده و ساز و کارهایی که باید در اختیار این موضوع قرار می گرفت تقریباً تمهید شرایط و تهیه زیرساخت ها در استان مورد توجه اساسی قرار نگرفته و مظلوم تر از آن علاقمندان به کتاب و مردم لرستان هستند.

وی به در دست ساخت بودن ۱۲ کتابخانه در سطح استان اشاره و ادامه داد: کتابخوانی راهی برای دستیابی به دانایی و توانایی است اما با وضعیت موجود این راه دچار دست انداز شده و با صرف اعتبارات قطره چکانی هیچ یک از کتابخانه های در دست اقدام در سطح استان افتتاح نخواهند شد و این ناکارآمدی و ضعف است .

زیویار با اشاره به اهمیت فرهنگ کتابخوانی و تسریع در ساخت کتابخانه ها، گفت: لازم است طوری برنامه ریزی شود که با تزریق بودجه، حداقل تعدادی از آنها قابل بهره برداری و یا بخشی از ساختمان آنها افتتاح شود.

استاندار لرستان گفت:کسب شاخص های علمی خیلی خوب است اما در این زمینه چیزی که در زندگی مردم جاری و محسوس باشد رویت نمی شود و آنچه که ملموس و قابل اتکا باشد و بتواند به عنوان معیار پیشرفت مورد توجه قرار بگیرد وجود ندارد.

زیویار تصریح کرد: این موضوع شدنی است و کار سختی نیست و با استمرار کار نیمه تمام مدیران قبلی و به نتیجه رساندن آن و برنامه ریزی بر اساس چشم‌انداز و منابع مالی به گونه‌ای عمل شود که مثلاً ظرف ۹ ماه آینده اقدامات چشمگیری در این زمینه در استان انجام پذیرد.