نابسامانی های موجود در استان عامل کم توجهی به ظرفیت های داخلی است

استاندار لرستان گفت: نابسامانی های موجود در صنایع و بخش‌های کشاورزی تولیدی و صنعتی به علت کم توجهی به ظرفیت های داخلی بوده و این در حالی است که توجه به ظرفیت های موجود می تواند ما را از این وضعیت خارج کند.

به گزارش قاب خبر: فرهاد زیویار در بازدید از شهرستان بروجرد، اظهار کرد:نابسامانی های موجود در استان عامل کم توجهی به ظرفیت های داخلی است

استاندار لرستان گفت: ‍ تاکیدات دولت سیزدهم بیشتر توجه به ظرفیت های داخلی است.

وی ادامه داد: گفتمان دولت سیزدهم با دولتهای قبلی متفاوت است و تاکیدات دولت سیزدهم بیشتر توجه به ظرفیت های داخلی است.

زیویار با تاکید بر لزوم انجام مراودات بیرونی در سیاست خارجی دولت، تقویت ظرفیت های داخلی را بعنوان پشتوانه، امری اجتناب ناپذیر دانست.

استاندار لرستان با اشاره به ظرفیت های استان و شهرستان بروجرد گفت: بروجرد استعدادهای خاصی دارد که در برخی زمینه ها بی نظیر است ، شهرستان بروجرد در زمینه علم و دانش، صنایع و حرف، استعداد کشاورزی و دامپروری و دیگر قابلیت ها کم نظیر است و ما باید به منظور توسعه به این ظرفیت‌ها تکیه کنیم.

استاندار لرستان با اشاره به انسجام و نزدیکی اجزای نظام سیاسی همچون؛ نماینده ولی فقیه، مردم، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف و … این ویژگی را فرصت مناسبی برای خدمت به مردم عنوان کرد.