معدوم نمودن ادوات کشف شده از متخلفین زیست محیطی در لرستان

مدیر کل محیط زیست لرستان گفت: با دستور مقام قضایی ادوات کشف شده از متخلفین زیست محیطی معدوم شدند.

به گزارش قاب خبر: مهرداد فتحی بیرانوند افزود: این ادوات که شامل ۴۴ رشته ماهیگیری، ۲۴ رشته تور زنده گیری پرندگان و ۴۱ عدد قفس نگهداری پرندگان بودند.

وی تصریح کرد: این ادوات با تلاش شبانه روزی محیط بانان از متخلفین زیست محیطی در سطح استان کشف و ضبط و در نهایت معدوم شدند.