معافیت دائمی مالیات ارزش افزوده در حوزه چاپ

شرایط معافیت دائمی مالیات ارزش افزوده در حوزه چاپ اعلام شد.

به گزارش قاب خبر، نظر به درخواست و پیگیری مستمر فعالان حوزه چاپ ، مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات زینک، چاپ، انتشار روزنامه اعم از کاغذی یا الکترونیکی کتاب، نشریه و خدمات نشر و توزیع آن به استثنای موسسات کمک آموزشی و کنکور و هر گونه تبلیغات کالاها و خدمات داخلی در روزنامه ها و نشریات از مالیات و ارزش افزوده معاف هستند.