مطالبات گندم کاران لرستانی تسویه شد

قاب خبر: مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت:مطالبات کشاورزان استان بابت تحویل گندم به مراکز دولتی تسویه شد.

به گزارش قاب خبر: حجت اله بیرانوند تصریح کرد:در مجموع با پرداخت مبلغ هفت هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان،مطالبات کشاورزان لرستانی بابت گندم تحویلی به مراکز دولتی بصورت کامل تسویه شده است.

وی، افزود: این مبلغ بابت ۵۰۲ هزار و ۷۰۸ تن گندم خریداری شده طی سالجاری به حساب کشاورزان استان واریز شده است.