مصرف ۹ میلیون متر مکعبی گاز در هر شبانه روز در لرستان

مدیرعامل شرکت گاز لرستان گفت: هم اکنون میزان مصرف گاز طبیعی در استان حدود ۹ میلیون متر مکعب در شبانه روز است.

به گزارش قاب خبر: کرم گودرزی تصریح کرد: از این مقدار ۵۶ میلیون و ۲۹۰هزار متر مکعب در بخش خانگی و ۳ میلیون و هزار۵۲۵ متر مکعب در بخش صنعتی مصرف می شود .

مدیرعامل شرکت گاز لرستان عنوان کرد: رعایت استانداردهای ساخت مسکن در مصرف انرژی به عنوان یک الزام و ضرورت است.

وی افزود: امیدوارم‌ دستگاههای ذیربط و مردم در این مورد اهتمام ویژه ای داشته باشند؛ همچنین مشترکین گاز طبیعی با مدیریت و اجتناب از مصارف غیرضرور گاز طبیعی و با رعایت الگوی مصرف بهینه در فصول سرد سال مشمول پرداخت پلکانی مبلغ گازبها نشوند .

وی تصریح کرد: در فصل سرما ۷۰ درصد گاز مصرفی استان در بخش خانگی مصرف می شود.

گودرزی بیان کرد: هدف ما مصرف بیشتر گاز به صورت صنعتی به عنوان یک سوخت ارزان، پاک و بهره ور در استان است و با توجه به این‌که رفاه و آسایش شهروندان از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است از این رو در صورت ایجاد مشکل در تامین گاز طبیعی به ناچار محدودیت هایی برای صنایع وضع خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز لرستان اظهار کرد: اما با مصرف نادرست در بخش خانگی و ایجاد محدودیت های مورد اشاره، این رفاه به معنای از دست رفتن منافع اقتصادی و سرمایه ای خواهد بود و عملاً جنبه های دیگری از رفاه واقعی از دست خواهد رفت.