محمدی، نماینده مردم سلسله و دلفان

محمد حسین محمدی با کسب ۴۳ هزار و ۳۵۴ رای به عنوان نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

به گزارش قاب خبر: بنا بر اعلام فرمانداری شهرستان دلفان پس از شماش آرا انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان، محمدحسین محمدی با کسب ۴۳ هزار و ۳۵۴ رای به عنوان نماینده مردم در این حوزه انتخابیه انتخاب و راهی بهارستان شد.

پس از محمدی یحیی ابراهیمی نماینده دور یازدهم سلسله و دلفان با کسب ۳۵ هزار و ۱۵۷ رای نفر دوم شد.

آرا کامل این حوزه انتخابیه مطابق جدول زیر است؛