لزوم فعالیت های بهره برداری منطبق با استانداردهای زیست محیطی

معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان: واحدهای تولیدی و کارخانه ها برای انجام فعالیت های خود باید منطبق با استانداردهای محیط زیست باشند.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: الهام برنا تصریح کرد: زیرا هر گونه فعالیت و صدور مجوزهای بهره برداری منوط به رعایت قوانین و مقررات محیط زیست و انطباق نتایج پایش ها با استاندارد زیست محیطی است.