لزوم جلوگیری از انقراض گیاهان دارویی در معرض خطر لرستان

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی لرستان گفت: از انقراض گیاهان دارویی در معرض خطر استان جلوگیری شود.

به گزارش قاب خبر: ایرج نیک‌پی در رویداد شتاب استارتاپی با موضوع گیاه دارویی مرزه خوزستانی ، تصریح کرد: گیاهان دارویی در صنعت تولید دارو، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی کاربرد دارند و از بذر، دانه، گل، ریشه و اسانس استفاده می‌شود.

وی ادامه داد: بسیاری از این گیاهان باید حفظ و نگهداری شوند و از انقراض آنها جلوگیری تا به بهترین نحو مورد استفاده و بهره وری قرار گیرند.