لزوم تقویت هویت ایرانی، اسلامی

سرپرست دانشگاه لرستان گفت: انقلاب اسلامی ایران، یک انقلاب با ماهیت دینی و فرهنگی بوده است و شورای فرهنگی و اجتماعی نیز رسالت دارد کاملاً در مسیر اهداف والای انقلاب اسلامی از جمله تمدن‌ سازی نوین اسلامی، حرکت کند.

به گزارش قاب خبر: علی نظری ادامه داد: شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه می‌بایست شاخص‌ها و مؤلفه‌ های مفهوم دانشگاه اسلامی را ارتقاء بدهد به گونه‌ای که محیط دانشگاه، یک محیط کاملاً مبتنی بر هویت اسلامی و ایرانی باشد.

وی تصریح کرد:فضای فرهنگی، اجتماعی دانشگاه می‌بایست فضایی باشد که امید و نشاط را به دانشجویان منتقل کند و دانشجوی تربیت شده در دانشگاه، یک دانشجوی متعهد، متخصص و نقش‌آفرین در شکل‌گیری تمدن‌ نوین اسلامی باشد.