لزوم اولویت بندی طرحهای مهار آب استان متناسب با اعتبارات تخصیص یافته

قاب خبر: مدیرکل و گروه حسابرسی دیوان محاسبات و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان از سد های مخزنی آبسرده، مروک و کمندان در شهرستانهای بروجرد، دورود و ازنا بازدید کردند.

به گزارش قاب خبر: جمالی نژاد بر تسریع روند اجرای سدهای در دست اجرا با اولویت سدهای بالای ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی تاکید کرد.

وی ادامه داد: اولویت بندی طرحهای مهار آب استان ، متناسب با اعتبارات تخصیص یافته در کارایی منابع و بهره برداری سریع تر سدهای استان از راهکارهای مهم و موثر در تحقق انتطارات مردم استان برای برخورداری از این مواهب است.

جمالی نژاد  با بیان اینکه دیوان محاسبات پیگیر تکمیل طرحهای نیمه تمام استان به خصوص پروژه های حوزه آب است، عنوان کرد: با هدف تحقق شفافیت و انضباط مالی ، رصد و کنترل طرحهای نیمه تمام و مدت دار در دستور کار دیوان محاسبات قرار دارد.

وی افزود: این بازدید با هدف تحرک بخشی و کمک به دستگاه‌های اجرایی انجام می شود که قطعا این همکاری و تعامل علاوه بر افزایش اعتماد عمومی،رشد تولید ، اشتغال و جریان خدمات رسانی به مردم را بهبود می بخشد .

جمالی نژاد، عدم بهره برداری به موقع از طرح های عمرانی را ناشی از نبود مطالعات دقیق اولیه و یا تملک نشدن به موقع اراضی، فرسایشی شدن و افزایش قیمت تمام شده این طرحها بر شمرد.

وی بیان کرد: این نواقصات با اهتمام مسئولین قابل رفع می باشد که می بایست تدابیر لازم اندیشیده شود .

حسن نژاد مدیرعامل آب منطقه ای استان با ارائه گزارش های ، توضیحات لازم را در خصوص میزان پیشرفت و مشکلات و موانع اجرایی این طرحها در مقایسه با برنامه زمانبندی و موافقتنامه های اولیه بیان کرد.

در این بازدید، نحوه حفظ و حراست از اموال و تجهیزات سدهای استان و اقدامات شرکت آب منطقه ای استان در خصوص تجهیزات سرقتی ، ساز و کارهای قانونی استفاده از ظرفیتهای سدهای در حال بهره برداری جهت واگذاری به بخش‌های غیر دولتی ، توسعه صنعت گردشگری و تامین انرژی و برق مورد نیاز استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت .

گفتنی است سد آبسرده با هدف تامین آب شرب و اراضی کشاورزی شهرستان بروجرد و سد کمندان جهت تامین آب کشاورزی شهرستان ازنا در دست اجرا و تکمیل می باشد و تاکنون ۳۶۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان دورود با تکمیل سد مروک سیراب گردیده که با اتمام شبکه های آبیاری، این میزان به ۴۲۰۰ هکتار می رسد.