لزوم ارتقاء امکانات در منطقه سه خرم آباد

یونس امرائی، عضو شورای شهر خرم آباد بر لزوم ارتقاء امکانات در منطقه سه شهر خرم آباد تاکید کرد.

به گزارش اختصاصی قاب خبر: امرایی از حوزه‌های عمرانی، توسعه فضای سبز و نگهداشت منطقه سه شهر بازدید و بر لزوم ارتقا امکانات رفاهی و تفریحی به ویژه در محلات کم برخوردار تاکید کرد.

وی هدف از بازدید‌های میدانی را ارائه راهکار‌هایی موثر و قابل اجرا در حوزه‌های مختلف مدیریت شهری عنوان کرد.

امرائی گفت: یکی از مهمترین دغدغه‌های اعضای شورای شهر و مدیریت شهری توجه ویژه به پروژه‌های فرهنگی و تفریحی است.

این عضو شورای شهر خرم آباد اظهار کرد: لازم است تا شهروندان در حوزه تجهیزات و امکانات رفاهی، عملکرد ویژه منطقه در امر نگهداشت، نوسازی، اجرای ویژه برنامه‌های مشارکت اجتماعی احساس رضایت داشته باشند.

امرائی بر لزوم هماهنگی و یکپارچگی در ارائه خدمات به شهروندان تاکید کرد و افزود: امیدواریم با اجرای اقدامات و پروژه‌های عمرانی، شهری و… در دستور کار شهرداری منطقه قرار بگیرد و رضایت هرچه بیشتر شهروندان کسب شود.