لایروبی سراب « زز » شهرستان سلسله

رئیس اداره منابع آب شهرستان سلسله گفت: سراب «زز » این شهرستان لایروبی شد.

به گزارش قاب خبر: جودکی تصریح کرد: بهسازی و مرمت این سراب سال ۹۸ توسط اداره منابع آب شهرستان سلسله انجام شده که متاسفانه بعلت کاهش ۷۵درصدی نزولات جوی، سراب زز بصورت کامل خشک شده است.

وی ادامه داد: به همین منظور جلسه ای توسط شورای بخش، اداره منابع آب، بحشداری و دهیاریهای منطقه در محل شورای شهر الشتر برگزار و تصمیماتی مبنی بر لایروبی این سراب گرفته شد.