کلنگ زنی عملیات اجرای ۴۰ کیلومتر پروژه فیبر نوری در نورآباد

عملیات اجرای پروژه فیبر نوری مسیر نورآباد به سرکشتی به طول ۴۰ کیلومتر کلنگ زنی شد.

به گزارش قاب خبر: مدیر مخابرات منطقه لرستان گفت: در راستای محرومیت زدایی و گسترش عدالت در دسترسی به خدمات حوزه فناوری اطلاعات این پروژه به طول بیش از ۴۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال آغاز شده است.

 

نبی الله شمسی فر تصریح کرد: این پروژه به طول ۴۰ کیلومتر طراحی شده و کلیه سایت های تلفن همراه متعلق به تمامی اپراتور های تلفن همراه و مراکز مخابراتی کم ظرفیت موجود در مسیر به شبکه فیبر نوری استان متصل و محدودیتهای پهنای برای ارائه خدمات اینترنتی و سایر سرویس های باند پهن مرتفع و زمینه توسعه و سرمایه گذاری در سایر بخش ها مهیا خواهد شد.

 

وی ادامه داد: این پروژه، مقدمه ای برای ارائه خدمات نسل سوم ، چهارم  و پنج تلفن همراه در این منطقه است.

 

شمسی فر اظهار کرد:  با اشاره به اینکه فیبر نوری بهترین و پرسرعت‌ترین بستر برای انتقال اطلاعات با پهنای باند بالا است ، با تکمیل این پروژه خدمات و سرویس های مخابراتی ارتقاء پیدا می کنند.

 

مدیر مخابرات منطقه لرستان بیان کرد:   افزود: این پروژه در مسیری به طول ۴۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال برآورد اولیه در قالب طرح USO توسط مخابرات منطقه لرستان از شهرستان نورآباد تا ایستگاه سرکشتی نورآباد انجام می گردد.

 

وی تصریح کرد: اتصال ۱۸ مرکز بهداشتی و درمانی به شبکه اینترنت ، ایجاد چند سایت تلفن همراه ، حذف مرکز مخابراتی و نصب کافوهای نوری در سطح شهرستان ، فیبر نوری مسیر نورآباد به هفت چشمه از مهم ترین پروژه های مخابراتی انجام شده و در دست اقدام در شهرستان نوراباد است.