قهرمان لرستانی کشتی آزاد جوانان جهان مورد عمل جراحی قرار گرفت

قاب خبر: محمدرضا شاکری قهرمان کشتی آزاد جوانان جهان ظهر دیروز یکشنبه ۲۱ آبان ماه کتف چپ خود را به تیغ جراحی سپرد.

به گزارش قاب خبر: این قهرمان ارزنده پس از این عمل جراحی، در بیمارستان بستری و حال عمومی اش خوب است.

همچنین محسن کاوه سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان عصر دیروز با حضور در بیمارستان از این کشتی گیر عیادت کرد.

شاکری اهل شهرستان بروجرد بوده و از امیدهای استان برای حضور در المپیک است

هیات کشتی استان لرستان برای این قهرمان ارزنده آرزوی صحت و سلامت کامل دارد.