قهرمانی بانوان ایران درمسابقات جهانی مسترشیب (المپیک هنرهای رزمی) در بخش اسپارینگ با مربیگری بانوی لرستانی

بانوانان لرستانی؛ تیم ملی ایران را در مسابقات جهانی مسترشیب به قهرمانی رساندند.

به گزارش قاب خبر: مربی «مینا داستانی» و ورزشکاران «شیدا پیرداده» و «رویا راهدار» ز لرستان، تیم ملی ایران را در مسابقات جهانی مسترشیب به قهرمانی رساندند.

بانوان ایران درمسابقات جهانی مسترشیب (المپیک هنرهای رزمی) در بخش اسپارینگ بامربیگری بانوی لرستانی ، خانم «مینا داستانی» مربی منتخب تیم ایران ؛ قهرمان شد.

قابل ذکر است که در این دور از مسابقات؛ «شیدا پیرداده» بانوی ورزشکار لرستانی و رویا راهدار مدال طلا را کسب نمودند.