قطع انشعاب گاز ۴ جایگاه CNG غیراستاندارد و پرخطر در لرستان

مدیرکل استاندارد استان لرستان از قطع انشعاب گاز 4 جایگاه CNG در سطح استان به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی و استانداردسازی، خبر داد.

به گزارش قاب خبر: مرضیه قنبریان افزود: به منظور تأمین ایمنی و سلامت استفاده کنندگان، و هم چنین مالکان و کارکنان جایگاه ها و در راستای جلوگیری از بروز حوادث احتمالی و ایجاد شرایط ایمن سوخت گیری، چهار جایگاه CNG استان به دلیل عدم رعایت الزامات استانداردسازی و پر خطر بودن، مشمول قطع انشعاب گاز قرار گرفتند و گاز جایگاه ها تا برطرف شدن موارد بحرانی قطع شد.

وی تصریح کرد: استاندارد سازی و بازرسی ادواری از جایگاه های CNG مشمول مقررات استاندارد اجباری بوده و این مهم در تمامی جایگاههای CNG در سطح استان در طول سال و با استفاده از توان کارشناسی شرکت های بازرسی تایید صلاحیت شده انجام می شود.