عدم عمل به وظایف خود توسط اعضای کارگروه کنترل جمعیت حیوانات

شهردار خرم آباد گفت: اداراتی که عضو کارگروه کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان هستند، به مسئولیت خود عمل نمی کنند.

به گزارش قاب خبر: سعید فتوحی تصریح کرد: متاسفانه تمام اداراتی که مرتبط با موضوع هستند، به نوعی از زیر بار مسئولیت شان شانه خالی کرده اند، و همه چیز بر دوش شهرداری افتاده است.

شهردار خرم آباد اظهار کرد: ما در حد توان برای ساماندهی پناه‌گاه نگهداری از سگ های بلاصاحب اقدام کرده ایم، هر چند که می دانیم با شرایط مطلوب فاصله داریم، اما از زیر بار مسئولیت مان شانه خالی نکرده ایم.

فتوحی ادامه داد: در بحث جمع آوری، جداسازی نر و ماده و اقامت گاه، شهرداری به تنهایی بیشتر از این کاری از دستش ساخته نیست، بقیه ادارات که عضو کارگروه هستند باید پای کار آمده و به مسئولیت قانونی خود عمل کنند.

شهردار خرم آباد با اشاره به کلیپ منتشر شده از پناه گاه نگهداری از سگ های بلاصاحب متعلق به شهرداری در فضای مجازی، ادامه داد: اگر چه همنوع خواری در بیشتر گونه های حیوانی یک رفتار همیشگی نیست، اما بعضی از حیوانات گاه گداری رفتارهایی از این قبیل دارند، این رفتارها نتیجه عوامل محیطی ازدحام جمعیت و یا حتی ممکن است بر اساس غریزه بقا باشد.